Sitotisak i digitalni tisak na kape

Na kape apliciramo digitalno printanu i konturno rezanu termo foliju ili sitotiskarski preslikač koji se apliciraju pod termo
prešom.

U digitalnom tisku koristimo originalne Mimakijeve boje, dok kod
sitotiska koristimo Sericolove i Argonove boje, a tisak je kvalitetan, dugotrajan, te otporan na pranje i habanje.

Imamo velik izbor boja za tisak, te radimo pantone (miješamo boje po narudžbi kupca).